De Betuwse Tuinenroute 2024
Facebook pagina

Tuin van Joke Knol
De Elzenpasch 8, 4003 CK Tiel
Tel.: 0344-653152
E-mail:

De Elzenpasch is een bosrijk gebied met waterpartijen, te midden van stedelijke bebouwing. Het huis is gebouwd in de zestiger jaren en wij wonen er vanaf 1986. Aan de tuin grenst een tak van de dode Linge waarachter het bos begint. Het gehele perceel is iets minder dan 1500 m. Vanuit een bestaande situatie hebben we de tuin gaandeweg een eigen gezicht gegeven. De borders bepalen het gezicht van de tuin in hoge mate. Ze zijn grotendeels op kleur samengesteld. Een blikvanger is verder de entree met een houten poort met sedumdak, dat verschillende kleuren krijgt in de verschillende jaargetijden. De tuin kent vele andere details, waaronder:

  • De vele kleurige bollen, die de tuin in het voorjaar al een verrassend aspect geven;
  • De houten palen met vogelhuisjes en een duiventil;
  • De grote spiegel, het houten beeld, gemaakt uit het onderste deel van de stam van een metasequoia;
  • De honderdjaar oude esdoorn, de kas met kwekerij;
  • De vele zonnige terrassen en de ligging aan het water;

maken het tot een heerlijke plek om te wonen.

Route: Komend vanaf de A15 uit de richting Deil. Neem afslag Tiel-West en sla dan rechtsaf de provinciale weg op. Volg deze weg tot bij de tweede rotonde en neem dan de derde afslag ( Rivierenlandlaan). Volg deze weg tot bij de tweede rotonde en neem hier de eerste afslag. ( Burg. Meslaan). Sla na 50 meter linksaf. Dit is de Elzenpasch en sla dan na 50 meter rechtsaf . Nr. 8 ligt op het einde. Komend vanaf de A15 uit de richting Nijmegen. Neem de afslag Tiel en sla vervolgens rechtsaf. Bij het tweede stoplicht linksaf . ( Rivierenlandlaan). Volg deze weg over het viaduct tot bij de tweede rotonde en neem daar de derde afslag. Na 50 meter linksaf. Dit is de Elzenpasch en dan na 50 meter rechtsaf. Nr. 8 ligt op het einde.